Licensavtal

De bilder som beställs från Film & Bilstudion AB får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen.

Önskas annan användning kontakta fotografen pierre@ledendal.se

Vad är Royaltyfria Bilder?

Royaltyfritt är snabbt, effektivt och problemfritt.

Royaltyfritt är en enkel form av licenser för bilder. Bilderna är prissatta efter storleken på bilden du köper.

När du har köpt en bild kan du omedelbart ladda ner bilden eller bilderna och börja använda de enligt de licensvillkor som gäller för dessa bilder. Vanligtvis innebär detta att du kan använda bilden så många gånger du vill så länge som du följer licensavtalet.

Licensavtal gällande våra Royaltyfria bilder.

Betala endast en gång.

Du betalar bara en gång för en bild eller bilder som du sedan kan använda hur många gånger du vill i olika projekt under obegränsad tid.

Göra förändringar i en köpt bild.

Du får förändra en bild. Du får dock inte sälja bilden vidare eller skapa ett nytt verk med licensrättigheter som helt eller delvis består av bilden du köpt.

Användningsområden.

Du får använda bilden till annonser och marknadsföring, hemsidor (vissa regler gäller)* utsändningar, publikationer eller personligt icke-kommersiellt bruk med mera. (Pornografiskt, förnedrande, nedsättande eller annat olagligt användande är förbjudet.)

*Bilderna får inte göras tillgängliga via nedladdning på hemsidor och andra digitala medior. Bilderna får inte säljas vidare och får endast användas av beställaren eller den som vid beställningen uppgetts som slutanvändare.

10 användare

Max 10 användare, som samtliga måste vara anställda av samma uppdragsgivare får samtidigt disponera bilderna. Är man fler än 10 användare kontakta fotografen pierre@ledendal.se.

Ingen exklusivitet

Detta innebär att du ej har exklusiv rätt till bilden. Någon annan kan köpa samma bild.

Önskar ni friköpa bilderna kontakta fotografen pierre@ledendal.se