Licensavtal

Vad är Royaltyfria Bilder?
Royaltyfritt är en enkel form av licens. Bilderna är prissatta efter storlek och när du har köpt en bild kan du omedelbart ladda ner den och börja använda bilden enligt de licensvillkor som gäller här nedan.

Licensavtal gällande våra Royaltyfria bilder:

Kostnad
Du betalar bara en gång för en bild eller bilder som du sedan kan använda hur många gånger du vill i olika projekt under obegränsad tid.

Användningsområden
Du får använda bilden till annonser och marknadsföring, hemsidor, utsändningar, publikationer med mera.
(Pornografiskt, förnedrande, nedsättande eller annat olagligt användande är förbjudet.)
Bilderna får inte göras tillgängliga via nedladdning på hemsidor och andra digitala medior.
Bilderna får inte säljas vidare och får endast användas av beställaren eller den som vid beställningen uppgetts som slutanvändare.

Göra förändringar i en köpt bild
Du får förändra en bild. Du får dock inte sälja bilden vidare eller skapa ett nytt verk med licensrättigheter som helt eller delvis består av bilden du köpt.

Exklusivitet
Önskar ni köp en exklusiv rätt till någon av våra bilder så ingen annan kan köpa samma bild kontakta fotografen pierre@ledendal.se